Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Pedagogický asistent

Základná škola s materskou školou Károlya Dömeho s vyučovacím jazykom maďarským - Döme Károly Alapiskola és Óvoda, Iža

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ďatelinová ulica 296, Iža
Termín nástupu
2.10.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
29.9.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
89
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou Károlya Dömeho s vyučovacím jazykom maďarským - Döme Károly Alapiskola és Óvoda
Ďatelinová ulica 296
94639 Iža
dksuli.edupage.org/
0357783159
Kontaktná osoba
Mgr. Georgína Velebová
+421907188165