Vedúci školskej jedálne

Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika, Budimír

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Budimír 11, Budimír
Termín nástupu
1.2.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.12.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
444
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020.

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Edupage, SOFT-GL Software Development, MS Word, Internet
Vzdelanie
- úplne stredné odborné vzdelanie - uprednostňuje sa vzdelanie z okruhu
stravovania - Stredná hotelová škola, Stredná škola spoločného
stravovania a pod. alebo
- úplne stredné odborné vzdelanie v ekonomickom odbore a osvedčenie
o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných
činností
- prax vítaná
Ďalšie požiadavky
Predpoklady na výkon funfcie:
- prax vo vedúcej pozícii vítaná (uprednostňuje sa prax v stravovacích
zariadeniach)
- spĺňanie zákonných predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme
- ovládanie práce s PC (Word, Excel, Microsoft, Internet)
- organizačné a riadiace schopnosti, flexibilita, zodpovednosť a
spoľahlivosť
- komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca
- znalosť príslušnej legislatívy
- zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení školského stravovania

ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV
- profesijný životopis
- fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového
konania v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
- zasielajte mailom na adresu: [email protected] s
predmetom správy "Výberové konanie - vedúca ŠJ"

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
Budimír 11
04443 Budimír
www.zsbudimir.stranka.info
0557295648,0557295650,0557295649
Kontaktná osoba
Jana Bavoľárová
0905289371