Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola pedagogická bl. Laury, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Jána Hollého 9, Trnava
Aprobácia
Pedagogika, Sociálna pedagogika, Sociológia
Termín nástupu
25.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.9.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
272
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
bežný užívateľ, IKT zručnosti potrebné pre online vzdelávanie
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Od uchádzača vyžadujeme bezúhonnosť, zdravotnú spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, ľudský a profesionálny prístup k mladým ľuďom. Žiadosť spolu so štruktúrovaným životopisom a kópiami dokladov o vzdelaní, posielajte elektronickou formou na [email protected] do 22.09.2023. Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kontaktovať budeme len tých uchádzačov, ktorí vyhovujú požiadavkám.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola pedagogická bl. Laury
Jána Hollého 9
91701 Trnava
https://pasa.edupage.org/
0335340056,0918 739 299
Kontaktná osoba
PhDr. Eva Hirnerová
+421 918 739 299