Vychovávateľ

Základná škola s materskou školou, Konská

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská ulica 399/7, Konská
Termín nástupu
10.1.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.12.2021
Rozsah úväzku
92%
Počet študentov školy
51
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Office World, Power Point a internet na užívateľskej úrovni
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
- schopnosť pracovať v tíme
- rešpektovať a dodržiavať dohodnuté postupy a pravidlá
- komunikovať otvorene, včas, presne, úplne
- plniť úlohy v stanovených termínoch a v požadovanej kvalite
- komunikácia (jednanie s ľuďmi/
- kultivovaný slovný prejav
- schopnosť vyjadrovania sa
- pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
- tvorivosť (kreativita)

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Školská ulica 399/7
01313 Konská
https://zs-mskonska.edupage.org
0415493895
Kontaktná osoba
Mgr. Monika Vysoká
0908033661