Poslanie životopisu a reakcia na pracovnú ponuku

Vychovávateľ, Základná škola s materskou školou, Školská ulica 399/7, Konská


Nemáte životopis? Vytvorte si ho!
Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov organizáciou Základná škola s materskou školou, Školská ulica 399/7, Konská

Zároveň som si vedomý/á a súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti Profesia, spol. s r.o.

Viac informácií o zásadách so spracovaním osobných údajov v spoločnosti Profesia, spol. s.r.o.