Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola informačných technológií, Košice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ostrovského 1, Košice
Aprobácia
Počítačová grafika
Termín nástupu
10.1.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
12.12.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
738
Platové podmienky
v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR (v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov – od 970,- eur pri plnom úväzku začínajúceho PZ)

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
základy tvorby webových stránok - základy fotografovania - základy spracovania videa - vektorová a rastrová grafika – základy (Adobe illustrator, Adobe photoshop)
Vzdelanie
ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnom odbore v súlade so zákonom 138/2019 Z.z. a s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
komunikačné schopnosti
analytické a logické myslenie
zmysel pre detail
kreativita
proaktívny prístup
bezúhonnosť
zdravotná spôsobilosť
ovládanie štátneho jazyka
Požadované doklady:
Žiadosť o prijatie do zamestnania
Životopis
Kópiu dokladov o dosiahnutom vzdelaní
Súhlas so spracovaním osobných údajov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola informačných technológií
Ostrovského 1
04001 Košice
www.ostrovskeho.sk
0556436891,0556431978,0556436894
Kontaktná osoba
SOŠIT, Ostrovského 1, Košice
+421556436891