Pedagogický asistent

Základná škola, Bešeňov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Bešeňov 628, Bešeňov
Termín nástupu
1.12.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.11.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
18
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Práca s PC a IKT na užívateľskej úrovni. Práca s programami EduPage, MS Office, MS TEAMS.
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.(Príloha č.6)
Ďalšie požiadavky
Pracovné miesto bude obsadzované v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.
Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópie dokladov o vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov zasielať na emailovú adresu školy: [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Bešeňov 628
94141 Bešeňov
zsbesenov.edupage.org
0356487124
Kontaktná osoba
Mgr. Lívia Kuchtová
0915122710