Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Súkromná ZŠ, Bratislava-Nové Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Česká 10, Bratislava-Nové Mesto
Aprobácia
Fyzika, Matematika
Termín nástupu
1.12.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.11.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
450
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
hľadáme uchádzača pre našu základnú školu, prípadne nižšie ročníky gymnázia, ktorý by bol schopný používať vo vyučovaní anglický jazyk vzhľadom na náš bilingválny anglicko-slovenský študijný program. Ideálna je aprobácia prírodovedného predmetu s anglickým jazykom, prípadne študijný alebo pracovný pobyt v zahraničí, ale nie je to podmienkou. Ponúkame prácu v rýchlo rastúcej súkromnej škole s moderným vybavením, možnosť osobného aj profesionálneho rastu, adekvátne finančné ohodnotenie. K tarifnému platu, ktorý zohľadňuje platovú triedu a roky praxe ponúkame osobné a motivačné ohodnotenie do výšky 40%, príplatky za suplované a nadpočetné hodiny, mimoškolské aktivity a prípadné triednictvo. Ponuka je vhodná aj pre absolventov. V prípade potreby sa vieme dohodnúť individuálne aj na zmene termínu nástupu do práce(január, resp.február 2022)

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná ZŠ
Česká 10
83103 Bratislava-Nové Mesto
0244450733,0911223388
Kontaktná osoba
PaedDr. Martina Danišová
0911223388