Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Vychovávateľ

Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Šaľa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Horná 22, Šaľa
Termín nástupu
1.12.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.11.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
558
Platové podmienky
V zmysle zákona č. 553/2009 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v znení neskorších predpisov. Výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, internet, edupage
Vzdelanie
Vzdelanie v súlade s vyhláškou č. 1/2020 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancova odborných zamestnancov v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania
Štruktúrovaný profesijný životopis
Súhlas so spracovaním osobných údajov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša
Horná 22
92701 Šaľa
zsmurgasasala.edupage.org
0317702466
Kontaktná osoba
Adriana Sidóová
+421903208338