Predmet

Zástupca riaditeľa

Súkromná materská škola HAPPY-TIME, Bratislava-Ružinov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Šumavská 34, Bratislava-Ružinov
Termín nástupu
1.2.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.1.2023
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Dohodou.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
inetrnet, word, excel, prezentácie a ich príprava,
Vzdelanie
VŠ II. stupeň ( personálny managment, pedagogick. fakulta).
Podmienkou pre prijatie na túto pozíciu je min. 3 roky praxe v riadení ľudsk. zdrojov, personálny manaž., riaditeľ materskej školy ) .
Ďalšie požiadavky
pracovná náplň:

- riadenie procesov organizovania a a organizacie zariadenia ( technická/administratívna správa, organizačné činnosti chodu zariadenia, príprava podkladov pre inšpekcie a komunikácia s externými inštitúciami )
- výber a odborné školenie zamestnancov v oblasti komunikácie v súčinnosti s riaditeľom školy - vedúcim pedagogickým zamestnancom
- koordinácia činností zamestnancov v súčinnosti s riaditeľom školy - vedúcim pedagogickým zamestnancom
- zadávanie a kontrola splnenie úloh, plnennie pracovných povinnosti vyplývajúce z pracovnej zmluvy v súčinnosti s riaditeľom školy - vedúcim pedagogickým zamestnancom
- personálne riadenie a motivovanie zamestnancov a vytváranie pozitívneho pracovného prostredia
- pravidelné komunikácia ( skupinové,samostatné so zamestnancami )
- marketing a stratégia reklamy, správa soc. sieti v súčinnosti s riaditeľom školy - vedúcim pedagogickým zamestnancom
- administratívna činnosť spojená s komunikáciou s ext. zariadeniami ( štátne, neštátne ),

predpoklady :

-mať pozitívny a zdravý vzťah k práci
-racionálne myslenie
-pevná vôľa
-trpezlivosť a vytrvalosť
-schopnosť motivovať seba aj iných k dobrý výkonom
-sebakontrola
-ambícia uspieť a byť pozitívnym vzorom v tíme
-všimavý a vnímavý k zmenám a schopnosť na ne reagovať
-strategické a flexibilné myslenie (logickosť a samostatnosť, pružné hľadanie riešení )
-citová zrelosť
-zodpovednosť
-komunikačné schopnosti na vysokej úrovni
-výhoda je znalosť anglického jazyka
-schopnosť vytvárať podmienky pre efektívnu prácu
-schopnosť tímovej práce a motivácie
-schopnosť oceniť myšlienky inych a uznávať ich zásluhy
-vedieť efektívne riešiť konflikty na pracoviskuKontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná materská škola HAPPY-TIME
Šumavská 34
82108 Bratislava-Ružinov
+421 903 492 955
Kontaktná osoba
Miroslava Sekáčová
0948259191