Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej, Šurany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nám. hrdinov 6, Šurany
Aprobácia
Biológia, Telesná a športová výchova
Termín nástupu
2.12.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.11.2021
Rozsah úväzku
86%
Počet študentov školy
164
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
pracovný pomer na zastupovanie počas PN

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej
Nám. hrdinov 6
94201 Šurany
czssurany.edupage.org
0356500950
Kontaktná osoba
Jozef Hlavatý
0910268910