Ekonóm/ka

Základná škola s materskou školou, Dubnica nad Váhom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom
Termín nástupu
14.3.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
6.12.2021
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
571
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude stanovený v zmysle zákona 553/2003 Z..z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov po stanovení pracovnej náplne a najnáročnejšej činnosti z katalógu pracovných činností, ktorú bude zamestnanec vykonávať.

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
pokročilý
Vzdelanie
Úplné stredné odborné vzdelanie, alebo vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2. stupňa v študijnom programe ekonomika. Znalosť účtovania. Znalosť slovenského jazyka slovom aj písmom.
Ďalšie požiadavky
Prax v oblasti účtovníctva a tvorby rozpočtu organizácie je vítaná. Práca vhodná aj pre dôchodcu s praxou na ekonomickom úseku v rezorte školstva.
Úspešný uchádzač bude mať príležitosť byť do problematiky zaučený.
Prosíme priložiť profesijný štruktúrovaný životopis a motivačný list.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Pod hájom 967
01841 Dubnica nad Váhom
www.zscentrum3dub.edupage.sk
0424422875
Kontaktná osoba
Marta Bardyová
0911858788