Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka SŠ

Stredná zdravotnícka škola, Košice-Juh

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kukučínova 40, Košice-Juh
Aprobácia
Odborné predmety
Termín nástupu
1.12.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
25.11.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
461
Platové podmienky
určené v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Minimálna výška mzdy predstavuje nástupný plat v 6. platovej triede (915,00 € - začínajúci pedagogický zamestnanec) + osobné ohodnotenie + príplatky podľa zákona č. 553/2003 Z.z

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Pracovné miesto: učiteľ odborných predmetov v odbore fyzioterapia

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore fyzioterapia
minimálna prax 2 roky v odbore
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z.
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 zákona 138/2019 Z.z.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi pošlite emailom na adresu: [email protected] do 25.11.2021

Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pozvať na ústny pohovor uchádzačov spĺňajúcich podmienky podľa vlastného výberu.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná zdravotnícka škola
Kukučínova 40
04137 Košice-Juh
www.kukucinka.sk
0556221216
Kontaktná osoba
Ing. Tatiana Matuchová
0556221216