Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka SŠ

Gymnázium, Košice-Sever

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Park mládeže 5, Košice-Sever
Aprobácia
Dejepis, Slovenský jazyk
Termín nástupu
1.12.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.11.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
661
Platové podmienky
V zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancoch pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov).

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie II.stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MŠ SR č. 1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti:
• Bezúhonnosť
• Zdravotná spôsobilosť

Zoznam požadovaných dokladov:
• Žiadosť o prijatie do zamestnania
• Profesijný životopis
• Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
• Písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium
Park mládeže 5
04001 Košice-Sever
www.gpm.edupage.org
0556335470
Kontaktná osoba
Mgr. Milan Marinčák, riaditeľ školy
+421556335470