Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Kuchár / kuchárka

Spojená škola internátna, Stará Ľubovňa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Levočská 24, Stará Ľubovňa
Termín nástupu
1.11.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
27.10.2021
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
69
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
- stredné odborné vzdelanie – kuchár alebo odborná
spôsobilosť pre prácu s potravinami
Ďalšie požiadavky
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- doklad o vzdelaní, príp. praxi,
- profesijný životopis, bezúhonnosť,
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce –
platí len pre prijatého uchádzača,
- súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov
pre potreby prijatia do zamestnania podľa zákona
č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov
Platové podmienky: - podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
/hrubá mzda pri 50 % úväzku do 350,50 € v závislosti od započítanej praxe + osobné ohodnotenie/

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola internátna
Levočská 24
06401 Stará Ľubovňa
www.ssisl.edupage.org
0524180914
Kontaktná osoba
Mgr.Zdenka Petríková
0905489171