Poslanie životopisu a reakcia na pracovnú ponuku

Učiteľ/ka MŠ, Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Ul. Dlhá 164/18, Hôrky


Nemáte životopis? Vytvorte si ho!
Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov organizáciou Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Ul. Dlhá 164/18, Hôrky

Zároveň som si vedomý/á a súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti Profesia, spol. s r.o.

Viac informácií o zásadách so spracovaním osobných údajov v spoločnosti Profesia, spol. s.r.o.