Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Haniska

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Haniska 290, Haniska
Aprobácia
Nemecký jazyk
Termín nástupu
2.11.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
29.10.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
189
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa zamerané na učiteľstvo pre II. stupeň základnej školy podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov
- bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka
Ďalšie požiadavky
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka nemeckého jazyka (10 hodín)
Pracovno – právny vzťah: Dohoda o pracovnej činnosti

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v učiteľských študijných programoch
• morálna bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• výborné komunikatívne a sociálne spôsobilosti
• záujem o uplatňovanie inovačných trendov vo vyučovaní a v práci s deťmi

Zoznam požadovaných dokladov
• žiadosť o účasť vo výberovom konaní
• profesijný životopis
• doklady o vzdelaní
• súhlas so spracovaním osobných údajov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Haniska 290
04457 Haniska
www.zshaniska.sk
0556930101,0556930159
Kontaktná osoba
Mgr. Helena Borufková
0908607995