Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Asistent učiteľa

Špeciálna základná škola, Sobrance

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Tyršova 1, Sobrance
Termín nástupu
18.10.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
14.10.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
113
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ VVaŠ SR č. 1/2020 Z. z.
o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
Zdravotná spôsobilosť podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 16 zákona
č. 138/2019 Z. z.
ovládanie štátneho jazyka – § 9 ods. 1 písm. d) a § 17 zákona
č. 138/2019 Z. z.
komunikatívnosť, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť, osobné
a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť podľa § 9 ods. 1
písm. b) a § 15 zákona č. 138/2019 Z. z.
1 pracovné miesto, pracovný pomer na dobu určitú v rámci trvania projektu MPC – NP PoP II. na zastupovanie počas
trvania práceneschopnosti zamestnanca najdlhšie do 31.8.2022

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Špeciálna základná škola
Tyršova 1
07301 Sobrance
www.szssobrance.sk
0566522289
Kontaktná osoba
PaedDr. Ján Skyba
0566522289