Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Nové Zámky

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nábrežná 39, Nové Zámky
Termín nástupu
18.10.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
5.11.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
123
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Bezúhonnosť, ovládanie štátneho jazyka (výhoda ovládanie ďalšieho jazyka: MJ, AJ).
Pre záujemcov, ktorí už boli zamestnaní, predloženie pracovného posudku a potvrdenia o zamestnaní.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Nábrežná 39
94057 Nové Zámky
www.msnabrezna.sk
0356410182
Kontaktná osoba
Bc. Darina Hambalková - riaditeľka MŠ
0356410182