Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola podnikania, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Sasinkova 45, Žilina
Aprobácia
Odborné predmety
Termín nástupu
1.1.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.10.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
306
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina prijme do pracovného pomeru na plný úväzok

učiteľa odborných predmetov pre učebný odbor cukrár

Požiadavky:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore potravinárskeho smeru
• doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa príslušných odborných vyučovacích predmetov
• vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
• profesijný štruktúrovaný životopis
• fotokópia dokladov o vzdelaní
• súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Ďalšie požiadavky:
• výhodou znalosť programu ASC agenda
• práca s PC (excel, word, outlook)
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• samostatnosť pri práci, zodpovednosť

Platové podmienky:
v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Požadované doklady zasielajte na e-mailovú adresu [email protected] alebo poštovú adresu SOŠ podnikania, Sasinkova 45, 010 01 Žilina do 30.11. 2021.

Termín pohovoru bude oznámený po spracovaní žiadostí.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom, ktorí nám zašlú svoj životopis. Nakoľko je pre nás veľmi dôležité, aby kandidát spĺňal požiadavky pozície, kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov. Ďakujeme za pochopenie.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola podnikania
Sasinkova 45
01001 Žilina
www.sospza.sk
0415622493,0415622218
Kontaktná osoba
Martina Mažgútová
0415640537