Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka SŠ

Gymnázium Janka Jesenského, Bánovce nad Bebravou

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou
Aprobácia
Náuka o spoločnosti, Občianska náuka
Termín nástupu
11.10.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
8.10.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
397
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
základy práce s PC, MS Office, internet
Vzdelanie
VŠ vzdelanie v príslušnom odbore v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhl. MŠVVaŠ SR 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
aprobácia v predmete občianska náuka (výhodou je v kombinácii s ďalším predmetom), splnenie kvalifikačných predpokladov, zdravotná a duševná spôsobilosť na prácu, bezúhonnosť, ovládanie štátneho jazyka (v prípade uchádzačov s inou ako slovenskou národnosťou)

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium Janka Jesenského
Radlinského 665/2
95701 Bánovce nad Bebravou
www.gymradbn.edupage.org
0387602852
Kontaktná osoba
Dušan Zajac
0904594237