Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Psychológ, školský psychológ

Základná škola, Korňa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ústredie 533, Korňa
Termín nástupu
15.10.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
14.10.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
194
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
znalosť práce s PC: internet - pokročilý, Office 365, Word, Excel, PowerPoint.
Doba trvania výkonu práce : do 31.8.2022 v rámci projektu NP POP II.
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis / vo forme europassu/, doklad o dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov /podĺa zákona č.18 /2018 Z.z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Ústredie 533
02321 Korňa
www.zskorna.edupage.org
0414353220,0414353219,0414356871
Kontaktná osoba
Mgr. Jaroslava Srničková
0908680618