Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Školník

Základná škola, Bratislava-Dúbravka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nejedlého 8, Bratislava-Dúbravka
Termín nástupu
22.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.9.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
460
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Požiadavky na uchádzača

Ďalšie požiadavky
Hľadáme zodpovedného a zručného človeka na pozíciu školník, zatiaľ na zastupovanie počas dlhšej PN.

Pracovná náplň školníka:
Vykonávanie jednoduchých opráv a bežnej údržby majetku školy a školských priestorov.
Udržiavanie čistoty a poriadku v areáli školy.
V zime odstraňovanie snehu a ľadu z chodníkov, schodísk a komunikácií; v lete polievanie novovysadených stromov a kvetov.

Odmeňovanie v zmysle zákona NR SR č. 224/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Nejedlého 8
84102 Bratislava-Dúbravka
www.zsnejedleho.edupage.org
02/64530006,0264530006
Kontaktná osoba
Sandra Szofková
0264530006