Učiteľ/ka MŠ

Evanjelická materská škola ako organizačná zložka Evanjelickej spojenej školy, Martin

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Divadelná 19, Martin
Termín nástupu
1.10.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.9.2021
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
66

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Word - pokročilá, Microsoft Excel - pokročilá, Microsoft PowerPoint - pokročilá
Vzdelanie
Úplne stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2. stupňa v požadovanom študijnom odbore v zmysle vyhlášky MŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Náplňou práce je:
• výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na všestranný rozvoj detí MŠ v skupinovej ako aj individuálnej forme
• pravidelné vedenie pedagogickej dokumentácie
• príprava na dennú činnosť (príprava materiálov a pomôcok)
• účasť na poradách, akciách a aktivitách školy
• účasť na individuálnych rodičovských konzultáciách a na seminároch s
rodičmi

Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa.

Ponúkané výhody
- Práca v mladom a dynamickom kolektíve
- práca v kolektíve s medzinárodným zázemím
- priestor pre sebarealizáciu
- možnosti osobnostného rozvoja
- zodpovedajúce mzdové ohodnotenie.

Cudzie jazyky: anglický - elementárna úroveň: A1 a A2

Ďalšie požiadavky:
- zodpovednosť za duševný vývoj a bezpečnosť zverených detí predškolského veku
- tvorivosť pri príprave činností, hier, súťaží atď.
- vysoká motivácia viesť a formovať mladú generáciu
- ochota a schopnosť viesť mimo - vyučovacie aktivity a zavádzať inovácie
- jasný hodnotový rámec pri výchove detí založený na kresťanských princípoch.

Výhodou je minimálne 2 – ročná prax na pozícii učiteľa materskej školy a skúsenosti s dobrovoľníckou prácou v cirkevnom spoločenstve.

Motivačný list so žiadosťou a štruktúrovaným životopisom v slovenskom jazyku môžete zasielať mailom na adresu: [email protected] alebo poštou na adresu školy do 30. septembra 2021. O ďalšom postupe a termíne výberového konania budeme informovať vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Evanjelická materská škola ako organizačná zložka Evanjelickej spojenej školy
Divadelná 19
03601 Martin
0433240074,0433241971
Kontaktná osoba
Bc. Helena Záborská
0948 036 126