Riaditeľ

Súkromná materská škola, Bratislava-Karlova Ves

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Staré grunty 330, Bratislava-Karlova Ves
Termín nástupu
1.11.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.10.2021
Rozsah úväzku
100%

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Aktívna znalosť práce s PC (Excel, Word, internet)
Vzdelanie
predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v zmysle § 9, § 10 ods. l a § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
• najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
• vykonanie 1. atestácie podľa § 30 ods. 1 alebo jej získanie podľa § 90 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ďalšie požiadavky
- organizačné a riadiace schopnosti
- spoľahlivosť a flexibilita
- láska k deťom

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná materská škola
Staré grunty 330
84104 Bratislava-Karlova Ves
-
Kontaktná osoba
Zuzana Mižíková
0918470007