Psychológ, školský psychológ

Základná škola, Somotor

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná 41, Somotor
Termín nástupu
1.10.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.9.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
115

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, Word,
Vzdelanie
Podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch PZ a OZ
Ďalšie požiadavky
Pracovný pomer na dobu určitú – od 1.10.2021 do 31.08.2022
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi zaslať na adresu školy do 22. septembra 2021
Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť
2. Profesijný životopis, motivačný list
3. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
4. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Hlavná 41
07635 Somotor
www:zssomotor.edupage.org
0566396395
Kontaktná osoba
Ing. Zuzana Fucsková
+421 56 6396395