Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Košice-Sever

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hroncova 23, Košice-Sever
Aprobácia
Fyzika, Matematika
Termín nástupu
16.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
14.9.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
211

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie:
Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z.

Minimálne požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v učiteľskom programe pre nižšie sekundárne vzdelávanie s aprobáciou: matematika – fyzika.
Ďalšie požiadavky
Platové náležitosti:
Podľa zákona 552/2003 Z. z. a 553/2003 Z. z. Výška mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť
2. Profesijný životopis
3. Motivačný list
4. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Všetky požadované doklady zašlite e-mailom na e-mailovú
adresu: [email protected] do 13.09.2021. V predmete e-mailovej správy uveďte „Žiadosť + vaše aprobačné predmety“ (napr.: Žiadosť MAT - FYZ).
Na základe predložených žiadostí bude vedenie školy kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Hroncova 23
04001 Košice-Sever
www.zshroncova.sk
0556333244
Kontaktná osoba
Mgr. Martin Fazekaš
0556332189