Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Vychovávateľ

Základná škola s materskou školou, Nesluša

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nesluša 837, Nesluša
Termín nástupu
14.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
13.9.2021
Rozsah úväzku
100%

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
pokročilé ovládanie práce s počítačom
Vzdelanie
- kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z. z. a v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v príslušnej kategórii vychovávateľ
Ďalšie požiadavky
Hľadáme:
aktívneho, zodpovedného, tvorivého, priateľského, iniciatívneho zamestnanca do CVČ.
Ďalšie požiadavky
- bezúhonnosť,
- zdravotná a duševná spôsobilosť,
- vedenie krúžkov,
- spracovanie agendy.
Svoje žiadosti s profesijným životopisom je potrebné zaslať na [email protected]
Poznámka: Na osobný pohovor si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov, ktorí sa dostanú do užšieho výberu.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Nesluša 837
02341 Nesluša
www.zsneslusa.edupage.sk
0414281124
Kontaktná osoba
Ing. Andrea Špiriaková
0905662645