Riaditeľ

Materská škola, Nezbudská Lúčka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nezbudská Lúčka 2, Nezbudská Lúčka
Termín nástupu
1.12.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
25.10.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
15

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, MS Office - word, excel
Ďalšie požiadavky
Kvalifikačné predpoklady, iné kritériá, požiadavky a zoznam dokladov potrebných k žiadosti o zaradenie do výberového konania sú uvedené na webovej stránke obce: www.nezbudskalucka.sk
Dátum a miesto podania písomnej žiadosti o zaradenie do výberového konania
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte
do 29.09.2021 na adresu:
Obecný úrad Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka.
(Pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky)
Obálku označte heslom: „VÝBEROVÉ KONANIE - RIADITEĽ MŠ NEZBUDSKÁ LÚČKA – NEOTVÁRAŤ“.
Termín a miesto výberového konania prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámi rada školy.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Nezbudská Lúčka 2
01324 Nezbudská Lúčka
www.msnezbudskalucka.webnode.sk
0907559422,0944620834
Kontaktná osoba
Ing. Adriana Vraňanová Kubičková
0911 491 548