Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s MŠ, Žaškov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Žaškov 219, Žaškov
Aprobácia
Informatika
Termín nástupu
1.10.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
14.9.2021
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
149

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, WORD,excell, power point - expert, praktické znalosti
Vzdelanie
Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov .

Požadované minimálne 1 rok pedagogickej praxe.
Ďalšie požiadavky
Pre výkon pozície digitálneho koordinátora je potrebné absolvovať inovačné vzdelávanie (v rámci NP IT Akadémia). Tento vzdelávací program bude prebiehať prezenčne a dištančne.

V zmysle novely zákona č. 138/2019 Z.z. má školský digitálny koordinátor zabezpečovať:

poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania,
spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód, foriem a didaktických prostriedkov vo výchove a vzdelávaní,
vzdelávanie zamestnancov v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom,
aktuálny digitálny materiál ku vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí,
pravidelnú informovanosť o aktuálnych možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,
poradenstvo v rámci digitálnych technológií,
administráciu online testovaní,
dostupnosť externých vzdelávacích zdrojov. Pre bližšie info neváhajte kontaktovať RŠ Mgr. Annu Punovú- 0915 821 422

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s MŠ
Žaškov 219
02721 Žaškov
www.zszaskov.sk
0435892235
Kontaktná osoba
Anna Punová, Mgr.
0915821422