Učiteľ/ka SŠ

Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním Cenada, Bratislava-Karlova Ves

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Majerníkova 60, Bratislava-Karlova Ves
Aprobácia
Etická výchova, Geografia, Informatika
Termín nástupu
1.10.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.9.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
170

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Hľadáme učiteľov 2. stupňa základných škôl a stredných škôl v aprobácii geografia, etická výchova, informatika, programovanie.

Pozícia je vhodná aj pre absolventa/ku bez predchádzajúcej praxe. Ponúkame možnosť zúčastňovať sa interných školení na tému rešpektujúcej a nenásilnej komunikácie, ktorá je súčasťou filozofie školy, ďalej ako pracovať s nadanými žiakmi a množstvo ďalších zaujímavých odborných tém. Na škole je mladý kolektív, škola má vynikajúce materiálno-technické zabezpečenie. Plat je podľa tabuliek pre pedagogických zamestnancov, ktorý je doplnený o interný systém hodnotenia zamestnancov na mesačnej báze a ročnej (2x ročne odmeny). V prípade záujmu si je potrebné preštudovať základné informácie o škole na našej web stránke: http://centrumnadania.sk/szs-cenada/specifika-skoly

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním Cenada
Majerníkova 60
84105 Bratislava-Karlova Ves
www.centrumnadania.sk
0907539416
Kontaktná osoba
Barbora kráľová
0903300603