Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Školský špeciálny pedagóg

Cirkevná základná škola Jána Krstiteľa, Partizánske

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nám. SNP č. 200/22, Partizánske
Termín nástupu
1.10.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.9.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
170

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Ineternet, Word, Excel
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný životopis
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
• písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Uvedené doklady prosím zašlite na adresu školy alebo email uvedený nižšie

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Cirkevná základná škola Jána Krstiteľa
Nám. SNP č. 200/22
95801 Partizánske
www.czsjanakrstitela.sk
0904777709
Kontaktná osoba
Gabriela Medeková
+421948722869