Kuchár / kuchárka

Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, Senica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
Termín nástupu
1.10.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
1.10.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
597

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
nevyžadujú sa
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady: výučný list v odbore: kuchár/kuchárka
Prax v odbore: min. 3 roky
Ďalšie požiadavky
Plat:
- platová trieda 2. od sumy 584,00 eur až do sumy 701,00 eur podľa tabuľky Základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v závislosti od dosiahnutého vzdelania a rokov praxe.

Pracovná náplň:
- riadenie prevádzky školskej kuchyne a zodpovednosť za jej chod, príprava a výdaj hotových jedál a starostlivosť o vkusné a hygienické podávanie jedál žiakom a zamestnancom školy v školskej jedálni
- dodržiavanie technologických postupov pri výrobe jedál, starostlivosť o kvalitu, chuť a nezávadnosť jedál
- starostlivosť o dodržiavanie správnej hmotnosti porcií, podieľanie sa na zostavovaní jedálneho lístka a normovaní stravy
- zodpovednosť za kvalitu a kvantitu prevzatého tovaru, potravín
- odkladanie a zapisovanie vzoriek jedál
- dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu posielajte, prosím, svoje žiadosti a životopisy na adresu: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, 905 01 Senica alebo na e-mail: [email protected]
Kontaktná osoba: Katarína Valentová, 0346983441, [email protected]
Po posúdení jednotlivých životopisov budú vybraní uchádzači o pracovnú pozíciu kontaktovaní a pozvaní na plánované výberové konanie.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách
V. Paulínyho Tótha 31/5
90501 Senica
www.sossenica.sk
0346512713,0346513790,0346983440
Kontaktná osoba
Katarína Valentová
0346983441