Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Psychológ, školský psychológ

Základná škola, Vinosady

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 49, Vinosady
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.8.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
50

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Vysokoškolské vzdelanie v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov, VŠ 2. stupňa v danom odbore.

Schopnosť tímovej spolupráce, samostatnosť, organizačné zručnosti, komunikatívnosť, pozitívny vzťah k práci s deťmi.
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Školská 49
90201 Vinosady
www.igorbris.sk/vinosady
+421 911 225 089,0336462250
Kontaktná osoba
Emília Pošvancová
0905325785