Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Vranov nad Topľou

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nám. Jána Pavla II. 827, Vranov nad Topľou
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
23.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
12.8.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
540

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
práca s PC na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, práca s internetom
Vzdelanie
Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z., o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
Všetky potrebné informácie k výberovému konaniu sú zverejnené na stránke školy: https://zslucnavt.edupage.org/text12/

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Nám. Jána Pavla II. 827
09301 Vranov nad Topľou
www.zslucnavt.edu.sk
0574463626
Kontaktná osoba
Blažena Matisová
0918512320