Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Kotešová

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kotešová 378, Kotešová
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
24.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
16.8.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
175

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
inernet, Word, Excel, EduPage, ...
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z..
Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, odborná a pedagogická spôsobilosť.
Absolvovaný študijný program – aprobácia: Anglický jazyk
Ovládanie štátneho jazyka, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť.
Úväzok učiteľa bude vyskladaný z hodín anglického jazyka a iných vyučovacích predmetov.
Ďalšie požiadavky
• žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým kontaktom zaslať
elektronicky alebo poštou na adresu školy do 16. 08. 2021,
• profesijný životopis,
• doklad o dosiahnutom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobným údajov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Kotešová 378
01361 Kotešová
www.zskotesova.edupage.org
0415540669
Kontaktná osoba
Mgr. Monika Bogáňová
0944396907