Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola, Piešťany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Holubyho 15, Piešťany
Termín nástupu
24.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.8.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
348

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Edupage, Word, Wxcel, Powerpoint
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady:
Splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosti, zdravotnej spôsobilosti a ovládania štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Holubyho 15
92101 Piešťany
www.zsholubyho.sk
0337626596
Kontaktná osoba
Andrej Hanic
0911 952 780