Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola pri ZŠ, Ľubeľa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ľubeľa 161, Ľubeľa
Termín nástupu
30.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2021
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
27

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- kópie dokladov o vzdelaní
- súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je možné doručiť do 31. 7. 2021:
- poštou na adresu: Základná škola s materskou školou Ľubeľa, Ľubeľa 161, 032 14 Ľubeľa
- e-mailom na adresu: [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola pri ZŠ
Ľubeľa 161
03214 Ľubeľa
0445593294
Kontaktná osoba
Mgr. Iveta Kališová
0911352458