Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola, Makov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Makov 264, Makov
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
13.8.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
187

Požiadavky na uchádzača

Ďalšie požiadavky
Dátum nástupu:1.9.2021
Požiadavky:Úväzok:100%
Požiadavky: Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – učiteľ/ka pre 1. stupeň ZŠ
V zmysle §9 ods.1.,§10 ods.1., a §11 ods.1, písm a./ Zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste.

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky :
• VŠ vzdelanie II. stupňa v požadovanom štúdijnom odbore súlade so zák. č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• zdravotná spôsobilosť,
• bezúhonnosť,
• ovládanie štátneho jazyka,
• schopnosť tímovej práce,
• prax minimálne 2 roky.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
• profesijný štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti
• písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov ( v súlade so zákonom 18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
Svoje žiadosti s požadovanými dokladmi v písomnej podobe zasielajte na adresu: ZŠ s MŠ Makov, Makov 264, 023 56

Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru, ktorého sa zúčastnia len prizvaní uchádzači 16.8.2021 /pondelok/ o 14:00 v budove ZŠ. Pohovor s uchádzačom o zamestnanie bude dohodnutý telefonicky, alebo elektronicky.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Makov 264
02356 Makov
0414364371
Kontaktná osoba
Mgr. Elena Rusňáková
0414364371