Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Gymnázium, Spišská Nová Ves

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 7, Spišská Nová Ves
Aprobácia
Telesná výchova
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.7.2021
Rozsah úväzku
91%
Počet študentov školy
566

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
základné
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. Požadovaným stupňom vzdelania je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
žiadosť o prijatie do zamestnania
profesijný životopis
kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 Zákona č. 138/2019 Z.z.
Platové zaradenie a plat:
nástupný plat v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške minimálne 915,00 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov pri plnom úväzku.
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi môžete posielať poštou na adresu Gymnázium, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves alebo e-mailom na [email protected] najneskôr do 20.7.2021.
Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium
Školská 7
05201 Spišská Nová Ves
www.gymsnv.sk
0534422259
Kontaktná osoba
Mgr. Jozef Kačenga
0534422259