Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou, Chynorany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 186/13, Chynorany
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
29.7.2021
Rozsah úväzku
87%
Počet študentov školy
315

Požiadavky na uchádzača

Ďalšie požiadavky
Voľné pracovné miesto: učiteľ/ka ANJ


Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce:
ZŠ V. Beniaka s MŠ
Školská 186/13
956 33 Chynorany

Termín nástupu
1. 9. 2021

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
29. 7. 2021

Rozsah úväzku
86,96 % pracovný úväzok (20 hodín týždenne)
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancova odborných zamestnancov.

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- kópia - doklad o vzdelaní
- podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Kontaktné informácie
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať niektorým z týchto spôsobov :
- poštou na adresu: ZŠ V. Beniaka s MŠ, Školská 186/13, 956 33 Chynorany,
- e.mailom na adresu: [email protected],
- priniesť osobne do 29. 7. 2021

Kontaktná osoba:
PaedDr. Andrej Petrík
riaditeľ školy
Telefonický kontakt:
038/5423380, 0903777873

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou
Školská 186/13
95633 Chynorany
www.zschynorany.edupage.org
0385424313
Kontaktná osoba
PaedDr. Andrej Petrík
0903777873