Predmet

Pedagogický asistent

Základná škola Ľudovíta Štúra, Šaľa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Pionierska 4, Šaľa
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
402

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet-pokročilý, word, excel
Vzdelanie
Asistent učiteľa - úplné stredné odborné, VŠ 1. stupeň, Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii pedagogický asistent podľa vyhlášky 1/2020 Z.z.
Ďalšie požiadavky
žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópie dokladov o vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov, potvrdenie o bezúhonnosti, ovládanie štátneho jazyka, zdravotná spôsobilosť.

Projekt: "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Ľudovíta Štúra
Pionierska 4
92701 Šaľa
www.zslssa.edupage.org
0317702611
Kontaktná osoba
Eva Aláčová
0911702611