Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou Karola Strmeňa, Palárikovo

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ul. J.A.Komenského č.8, Palárikovo
Aprobácia
Matematika
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
1.9.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
271

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office, EduPage, MS Teams
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancoch. Ovládanie štátneho jazyka.

Ďalšie požiadavky
Vhodné kombinácie: MAT-FYZ; MAT-INF; MAT-?

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou Karola Strmeňa
Ul. J.A.Komenského č.8
94111 Palárikovo
zspalarikovo.edupage.sk
0356493212
Kontaktná osoba
Boris Holič
0911044099