Predmet

Psychológ, školský psychológ

Základná škola, Družstevná pri Hornáde

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
25.8.2021
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
266

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, Word, Excel
Vzdelanie
V súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – odbor psychológia, zameranie na pedagogickú/školskú psychológiu.
Ďalšie požiadavky
Pracovné miesto bude obsadzované v rámci operačného programu Ľudské zdroje, názov projektu: V základnej škole úspešnejší II

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť o prijatie do zamestnania
2. Profesijný životopis
3. Motivačný list
4. Súhlas so spracovaním osobných údajov
5. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
Iné požiadavky:
1. bezúhonnosť,
2. zdravotná spôsobilosť,
3. ovládanie štátneho jazyka.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Hlavná 5
04431 Družstevná pri Hornáde
www.zsdruzstevna.edupage.org
0556981013
Kontaktná osoba
PaedDr. Anna Vajdová
+421911276481