Predmet

Školský špeciálny pedagóg

Základná škola - Alapiskola, Veľký Cetín

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná 638, Veľký Cetín
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.8.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
91

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Kancelársky balík Office - Word, Excel, PowerPoint
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady:
odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 1/2020 Z. z., o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov
znalosť maďarského jazyka
Ďalšie požiadavky
Predpoklady na výkon pracovnej činnosti:
a) znalosť maďarského jazyka,
b) kvalifikačné predpoklady,
c) bezúhonnosť,
d) zdravotná spôsobilosť,


Potrebné doklady:
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
- profesijný životopis
- doklad o vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona GDPR č. 18/2018 Zb. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola - Alapiskola
Hlavná 638
95105 Veľký Cetín
0376597211
Kontaktná osoba
Mgr. Boglárka Bartos
0910904437