Predmet

Vychovávateľ

Základná škola, Miloslavov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná ulica 81/42, Miloslavov
Termín nástupu
25.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
400

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Office - Word, Outlook, Teams; Edupage
Ďalšie požiadavky
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z.z., o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov a Nariadenia vlády č. 388/2018, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf ped. a odb. zamestnancov.

Ponúkame:
• krásne prostredie novej modernej školy s kvalitným vybavením: v každej triede interaktívne tabule, klimatizácia, nový nábytok, moderné pomôcky,
• dobrá dostupnosť vlakom,
• pekné prostredie obce Miloslavov,
• veľmi dobrá spolupráca so zriaďovateľom a Radou školy,
• finančný príspevok na stravovanie,
• výber obedov zo 4 jedál denne, šalátový bar – neobmedzene, denne,
• výborný, dynamický a ochotný kolektív,
• organizovanie akcií pre zamestnancov,
• podpora osobnostného rastu a vzdelávania,
• možnosť osobného príplatku a ďalšie bonusy – individuálne.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Hlavná ulica 81/42
90042 Miloslavov
0245987042
Kontaktná osoba
Irena Daliman
0907711846