Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Detva

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
M. R. Štefánika 908/40, Detva
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.7.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
176

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Ďalšie podmienky:
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu,
• fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov.
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 30.07.2021 na adresu: Materská škola M. R. Štefánika 908/40 Detva 962 12 alebo na e-mailovú adresu: [email protected] Vybraní uchádzači budú pozvaní na pracovný pohovor.

Ďalšie informácie poskytneme na tel. č. +421918 292 599 kontaktná osoba: Mgr. Jana Fašangová.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
M. R. Štefánika 908/40
96212 Detva
www.5msdt.netspace.sk
0455455552
Kontaktná osoba
Fašangová
0918292599