Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Košice-Staré Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nám. L. Novomeského 2, Košice-Staré Mesto
Aprobácia
Anglický jazyk, Hudobná výchova
Termín nástupu
23.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.7.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
757

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo pre 5.- 9. ročník ZŠ, anglický jazyk a hudobná výchova v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
- profesijný životopis
- motivačný list
- súhlas so spracovaním osobných údajov


Po vyzvaní predložiť ďalšie doklady na osobnom pohovore:
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
- potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti
- výpis z registra trestov

Iné doplňujúce údaje:
Pracovný pomer na dobu určitú: do 31.08.2022
Nástup do zamestnania: 23.08.2021

Iné požiadavky:
Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť.
Skúsenosti s využívaním inovatívnych foriem a metód práce.

Všetky potrebné doklady zaslať elektronicky na e-mail: [email protected] do 20.07.2021 do 14:00 hod.

Výberové konanie pre vybraných uchádzačov sa uskutoční 22.07.2021.

Riaditeľstvo ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice si vyhradzuje právo kontaktovať iba nami vybraných uchádzačov.

O termíne uskutočnenia osobného pohovoru bude uchádzač informovaný.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Nám. L. Novomeského 2
04001 Košice-Staré Mesto
www.zsnovomke.edu.sk
0556252961
Kontaktná osoba
Mgr. Júlia Dzurusová
0918384691