Predmet

Pedagogický asistent

Základná škola s materskou školou, Torysa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Torysa 26, Torysa
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
23.8.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
73

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word - pokročilý, Excel - pokročilý
Ďalšie požiadavky
Pracovná pozícia: pedagogický asistent
miesto výkonu práce: základná škola Torysa
Termín nástupu do zamestnania: 1.9.2021
termín ukončenia prijímania žiadostí do výberového konania: 30.7.2021 do 12:00hod
Predpokladaný termín výberového konania: 23.8.2021
Požiadavky na uchádzača
- Kvalifikačné predpoklady
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie štátneho jazyka
Zoznam požadovaných dokladov pre uchádzačov:
- Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania.
- Profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom dosiahnutého vzdelania a odbornej praxe.
- Motivačný list.
- Fotokópie dokladov o vzdelaní.
- Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.
- Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.
Žiadosti do výberového konania prosíme zaslať písomne do 30.7.2021 do 12:00 hod v zalepenej obálke na adresu: ZŠ s MŠ Torysa, 082 76 Torysa 26

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Torysa 26
08276 Torysa
www.zstorysa.edupage.sk/
0514597247
Kontaktná osoba
Mgr. Stanislav Holovač
0514597247