Predmet

Školský špeciálny pedagóg

Materská škola, Bratislava-Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Turnianska 6, Bratislava-Petržalka
Termín nástupu
23.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
16.8.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
156

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
základné zručnosti práce s internetom, Word, Open Office
Vzdelanie
Požadované vzdelanie, v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov je:
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Ďalšie požiadavky
Plat: V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Zručnosti, schopnosti: tímová práca, pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti). Úlohou školského špeciálneho pedagóga je koordinovať proces pomoci deťom so ŠVVP v materskej škole. Tento proces vyžaduje spoluprácu nielen rodiča, dieťaťa, učiteľa, ale aj odborného garanta, ktorým je CPPPaP.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Turnianska 6
85107 Bratislava-Petržalka
0263829523
Kontaktná osoba
PaedDr. Jana Stojkovičová
+421947478442